Ponudnik je pooblascen, weil izkljucno na podlagi lastne odlocitve programu doda late koncept in odstrani nekatere obstojece koncepte iz programa – Patrick Wamhoff For CoServ Board Of Directors

Ponudnik je pooblascen, weil izkljucno na podlagi lastne odlocitve programu doda late koncept in odstrani nekatere obstojece koncepte iz programa

Ponudnik je pooblascen, weil izkljucno na podlagi lastne odlocitve programu doda late koncept in odstrani nekatere obstojece koncepte iz programa

Athletics Eyes je zacetnik programa »sport&bonus« (v nadaljnjem besedilu: program), zaloznik »sport&incentive » (v nadaljevanju: kartica) when you look at the za vse registrirane uporabnike programa.

Za koriscenje popustov ali ugodnosti iz programa, je uporabnik dolzan predloziti kartico osebju ponudnika ali partnerju programa, kjer bo opravljena transakcija

  • Buzz
  • Recreation Attention
  • kot tudi na vse druge koncepte, ki bodo dodani v program

Koncepti Athletics Attention thus hkrati partnerji programa »sport&bonus«, to help you pomeni, da se v prodajalnah partnerjev (Buzz, Athletics Eyes within the Tomas recreation) koristijo ugodnosti programa »sport&bonus«. Partnerji programa se lahko scasoma spremenijo. Seznam aktualnih partnerjev je vedno objavljen na spletni strani sportandbonus/slo

Partnerji programa very lahko tudi tretje osebe, ki s podjetjem Sport Attention podpisejo sporazum o skupni promociji programa »sport&bonus«. V tem primeru omenjena tretja oseba opravlja funkcijo zbiranja during the obdelave podatkov, v imenu ponudnika, kot izvrsilec obdelave. Pred zacetkom sodelovanja se podpisejo ustrezne pogodbe when you look at the sprejmejo kakrsne koli drugi ukrepi, potrebni za zascito osebnih podatkov.

S podpisom izjave o dostopu oseba potrdi, weil se strinja z vsemi pravilniki programa from inside the obdelovanjem njegovih osebnih podatkov, v skladu z Obvestilom o zasebnosti.

Ponudnik si pridrzuje pravico, da kadarkoli from inside the brez predhodnega obvestila umakne kartico iz obtoka, weil spremeni ali popolnoma odpravi elemente programa inside celoten program. O spremembah pravil within the sprememb v partnerskem programu, bo ponudnik ustrezno obvestil uporabnika programa.

Ponudnik lahko obcasno spremeni pravila programa when you look at the obvestilo o zasebnosti. Redno preverjajte spletno stran sportandbonus/slo, kjer bo podjetje objavljalo naja »sport&bonus«, politiko zasebnosti into the sezname partnerjev. Ce uporabnik kartico uporabi po spremembi, se steje, da se strinja s spremembami.

Osnovna kartica ni prenosljiva na drugo osebo during the jo lahko uporablja samo registrirani uporabnik programa, ki je podpisan v tej izjavi. Fizicna oseba se lahko registrira samo enkrat inside ima samo eno osa lorsque pridrzujejo pravico, weil kadar koli preverijo identiteto uporabnika kartice.

Seznam trenutnih partnerjev, kot tudi seznam prodajnih mest, v katerih velja system, nacin registracije, zbiranje popustov into the prednosti programa, lahko preverite na spletni strani sportandbonus/slo, ali pri enem od prodajnih partnerjev programa.

Naknaden vpis vrednosti nakupov ni mozen. Ponudnik si pridrzuje pravico, weil dodeli, spremeni inside / ali preklice datingservicesonline.net/eharmony-review ugodnosti programa po lastni presoji.

Ob prvi registraciji uporabnika v sistem, ce ta pridobi enkraten 5% popust na prvi nakup in the velja samo ob prvi registraciji inside samo za dentro de nakup. Po vsakem naslednjem nakupu v trgovinah partnerjev programa, se vrednost nakupov sesteva. Po dosezeni doloceni skupni vrednosti nakupov, se uporabniku pri vsakem naslednjem nakupu v obracunskem obdobju uposteva predpisani odstotek popusta.

Uporabnik programa lahko postane vsaka oseba, ki je starejsa od 18 help, prebiva v Republiki Sloveniji inside the izpolni pristopno izjavo na enem od prodajnih mest, vkljucenih v program

Vrednosti nakupov se zbirajo in koristijo v enem letu. Po preteku 365 dni, se vrednost nakupov pridobljenih v obdobju daljsem od 365 dni brise. Vrednost popusta se obracunava glede na nakupe pridobljene v obdobju 365 dni inside the niso vezani na doloceno obdobje.

Prednosti programa ni mogoce kombinirati z drugimi ugodnostmi, ki veljajo v prodajalnah Athletics Eyes, Buzz in the Tomas recreation ter pri partnerjih programa. Torej se popusti ne sestevajo.

V primeru odpovedi programa, bo popust lahko uporabljen v 30 dneh po objavi prekinitve programa, v kolikor skupna vrednost zadosca za pridobljeno visino popusta.

Za koriscenje popustov ali ugodnosti iz programa, je uporabnik dolzan predloziti kartico osebju ponudnika ali partnerju programa, kjer bo opravljena transakcija

  • »Znizano s kartico »sport&bonus« -artikli, ki very znizani samo s kartico.
  • »Darilo s kartico »sport&bonus« – artikli s katerimi se dobi oznaceno darilo.

V primeru izgube ali kraje kartice, je uporabnik dolzan blokirati kartico prek svojega spletnega uporabniskega racuna ali izgubo kartice prijaviti na telefon: 01/ 422 80 34, v roku twenty-four ur od odtujitve. Weil se prepreci zloraba, bo kartica po prijavi blokirana.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *